11 Scenario's

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van ernstige wateroverlast of overstromingen zijn eerder elf voorbeeldscenario’s geselecteerd die in het gebied van de veiligheidsregio’s zorgen voor ernstige wateroverlast en/of overstromingen. Het gaat om:

 • Hoorn-Drieban;
 • de Helderse zeewering;
 • Wieringermeerpolder;
 • Waterland;
 • Westzanerpolder;
 • Texel;
 • Polder Heerhugowaard;
 • Polder Westzaan;
 • Wijkermeer;
 • Edam Volendam;
 • Boekelermeer.

Het verloop (de omvang en snelheid) van een overstroming hangt af van diverse factoren zoals de ligging van waterlopen, de hoogtevariaties van het maaiveld, de hydraulische ruwheid van het overstroomde oppervlak. Deze factoren zijn opgenomen in het simulatiemodel waarmee de overstromingen worden berekend. Hier gaat het om een model gemaakt met het 3Di instrumentarium.

Essentiele factoren die als randvoorwaarden aan het model kunnen worden toegevoegd zijn de grootte van de dijkdoorbraak (bres) en de bresgroei tijdens een overstroming. In de hier gebruikte berekeningen is uitgegaan van een vast instromend debiet gedurende een bepaalde karakteristieke periode (zie onderstaande tabel voor acht van de elf scenario's).

Randvoorwaarden